Vitajte v internetovom obchode BOBO
GoPay

INFORMÁCIE - NÁVOD - DOKLADY

Internetový obchod iBYZNYS poskytuje okrem samotného obchodovania ďalšie dôležité služby. Je to predovšetkým možnosť prehliadania dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou. Rozsah prehliadania je závislý na pridelenom práve konkrétnej osoby (viď.PROFIL).

 

DOKLADY - Objednávky
V tejto časti je možné vybrať filter ovplyvňujúci zobrazenie objednávok. Objednávky je možné triediť podľa:
ČÍSLA DOKLADU
DÁTUMU PRIJATIA od - do
DÁTUMU REALIZÁCIE od - do
STAVU REALIZÁCIE
- nerealizované
- realizované
- všetky
V prípade, že ste si vybrali skupinu objednávok k zobrazeniu, vyvolajte vybrané objednávky ikonou HĽADAŤ OBJEDNÁVKU.
Nasleduje zobrazenie súpisu vybraných objednávok, tento súpis je možné triediť, vzostupne alebo zostupne, podľa čísla objednávky, dátumu prijatia, dátumu realizácie. Stav realizácie jednotlivých objednávok je farebne rozlíšený tak, aby bolo možné získať rýchly prehľad.
Po kliknutí na ČÍSLO OBJEDNÁVKY sa táto zobrazí v rovnakom formáte, v akom Vám bola, či bude zaslaná. Stlačením tlačítka VLOŽIŤ DO KOŠÍKA dôjde k vloženiu položiek z tejto objednávky do NÁKUPNÉHO KOŠÍKA. Táto funkcia Vám uľahčí prácu pri opakujúcích sa objednávkach. Po stlačení uvedenej ikony se otvorí časť NÁKUPNÝ KOŠÍK. Ďalej postupujte podľa návodu KATALÓG - Nákupný košík.

 

DOKLADY - Dodacie listy
Tu je možnosť vybrať zobrazenie dodacích listov, buď podľa čísla dodacieho listu, alebo podľa dátumu vystavenia od do.V prípade, že ste si vybrali skupinu dodacích listov, k zobrazeniu vyvolajte vybrané dodacie listy ikonou HĽADAŤ DODACIE LISTY. Nasleduje zobrazenie súpisu vybraných dodacích listov, tento súpis je možné triediť, vzostupne alebo zostupne, podľa čísla dodacích listov, alebo dátumu vystavenia. Po kliknutí na ČÍSLO DODACIEHO LISTU se tento zobrazí v rovnakom formáte, v akom Vám bol, alebo bude zaslaný.

 

DOKLADY - Faktúry
V tejto časti je možné zadať filter ovplyvňujúci zobrazenie faktúr. Faktúry je možné triediť podľa:
ČÍSLA FAKTÚRY
DÁTUMU USKUTOČNENIA ZDANITEĽNÉHO PLNENIA
DÁTUMU VYSTAVENIA
DÁTUMU SPLATNOSTI
ZAPLATENÉ/NEZAPLATENÉ

V prípade, že ste si vybrali skupinu faktúr, k zobrazeniu vyvolajte vybrané faktúry ikonou HĽADAŤ FAKTÚRU.
Nasleduje zobrazenie súpisu vybraných faktúr, tento súpis je možné triediť, vzestupne alebo zostupne, podľa čísla faktúry, dátumu vystavenia, dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, dátumu splatnosti. Po kliknutí na ČÍSLO FAKTÚRY sa táto zobrazí v rovnakom formáte, v akom Vám bola, alebo bude zaslaná.

 

  Predchádzajúca   Menu