Vitajte v internetovom obchode BOBO
GoPay

INFORMÁCIE - NÁVOD - KATALÓG

Pokiaľ mienite v našom iBYZNYSe nakúpiť tovar (resp. vytvoriť objednávku) a ste prihlásení (viď „AUTORIZÁCIA – Prihlásenie“), pokračujte v hlavnom menu voľbou KATALÓG.

 

KATALÓG - Tovar
Tovar je možné v iBYZNYSe zobraziť podľa rôznych kritérií (napr. podľa skupín sortimentu, čísla materiálu, čísla skladu, apod.). K rýchlemu vyhľadávaniu položky je možné tiež využiť okno VYHĽADÁVANIE, ktoré bude po dobu Vašej prítomnosti v iBYZNYSe vždy dostupné. Prípadne je možné využiť voľbu „KATALÓG – Pokročilé vyhľadávanie“.

Pokiaľ ste sa s pomocou niektorého z hore uvedených spôsobov dopracovali k požadovanému tovaru, zadáte množstvo a tovar vložíte do nákupného košíka. Túto činnost opakujete tak dlho, pokiaľ v košíku nebudete mať tovar (i počtom), ktorý potrebujete.

Aktuálnu kontrolu tovaru, ktorý máte v košíku, vykonáte buď voľbou „KATALÓG – Nákupný košík“ alebo priamo stisknutím ikonky nákupného košíka, ktorá bude po dobu Vašej prítomnosti v iBYZNYSe vždy dostupná. Informácia o celkovej cene tovaru v košíku je zobrazená v priestore pod menu.

 

KATALÓG – Nákupný košík
Zobrazí tovar, ktorý máte aktuálne v košíku.

Platobné podmienky
Zákazníkom ponúkame nasledovné možnosti úhrady faktúr:

Platba vopred podľa zálohovej faktúry:
Platbu je možné uskutočniť aj na základe zálohovej faktúry. Táto faktúra bude zákazníkovi na základe uplatnenej objednávky doručená faxom, alebo poštou s údajmi k jej úhrade. Variabilný symbol je uvedený na zálohovej faktúre. Po úhrade faktúry a prijatí platby na účet predávajúceho, alebo doručení (faxom, mailom) potvrdenia o úhrade (výpis z bankového účtu) bude tovar zaslaný zákazníkovi spoločne s konečnou faktúrou. Akceptovateľné sú bankové výpisy z bankového ústavu, alebo osvedčenie o vykonanej platbe. Pokiaľ nie je platba uskutočnená v dobe splatnosti zálohovej faktúry, bude objednávka zrušená. Zákazník sa tak vystavuje nebezpečenstvu predĺženia času dodávky.

Platba v hotovosti:
Po vykonaní objednávky je možné faktúrovanú čiatku uhradiť v hotovosti do pokladne denne v čase od 9 do 17 hod.. Tovar je možné nasledovne osobne vyzdvihnúť v predajni.

Dobierka:
V prípade, že obchodný partner nemá s nami dojednaný obchodný limit, príp. má tento limit vyčerpaný, tovar nebol uhradený vopred, alebo platbou v hotovosti, je možné tovar objednať na dobierku. Pred prevzatím tovaru bude čiastka zaplatená v hotovosti dopravcovi.

Platba v rámci obchodného limitu
Pridelenie obchodného limitu umožňuje vystavenie faktúry so splatnosťou. Obchodný limit sa dojednáva so stálymi obchodnými partnermi. Do výšky tohto limitu odoberá firma tovar na faktúru a v dohodnutom čase splatnosti platí faktúrované čiastky. Výška obchodného limitu závisí na platobnej morálke zákazníka, na veľkosti obratu za predchádzajúce obdobie a finančných výsledkoch firmy. Splatnosť faktúr u platby v rámci obchodného limitu je individuálne stanovená na 7-14 kalendárnych dní. Predĺženú splatnosť je možné zjednať na jedinú konkrétnu zakázku (podľa jej objemu).

NÁKUPNÝ KOŠÍK - Spôsob odberu tovaru
Spôsob platby a dopravy vyberte v košíku.

NÁKUPNÝ KOŠÍK - Prepočítať
V prípade zmeny počtu tovaru v košíku, alebo po vyradení celej položky je nutné vykonať prepočítanie košíka tlačítkom PREPOČÍTAŤ.

NÁKUPNÝ KOŠÍK - Pripraviť objednávku
Pokiaľ súhlasia všetky položky v nákupnom košíku, môžete pristúpiť k samotnej objednávke tovaru. Prvý krok je použitie tlačítka PRIPRAVIŤ OBJEDNÁVKU.

NÁKUPNÝ KOŠÍK - Vyprázdniť košík
V prípade potreby zrušiť všetky položky v nákupnom košíku použite tlačítko VYPRÁZDNIŤ KOŠÍK.

NÁKUPNÝ KOŠÍK - Pripravená objednávka
Po stisknutí ikony PRIPRAVIŤ OBJEDNÁVKU dôjde k vygenerovaniu PRIPRAVENÉ OBJEDNÁVKY. Ešte v tomto kroku máte možnosť prekontrolovať obsah pripravenej objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí sa môžete vrátiť do nákupného košíka ikonou SPÄŤ DO KOŠÍKA. V prípade, že všetky údaje sú v poriadku, máte možnosť do pripravenej objednávky doplniť nasledujúce údaje:
ČÍSLO OBJEDNÁVKY - vaše interné číslo objednávky
REALIZOVAŤ DO - dátum do, kedy vyžadujete vybavenie objednávky
POZNÁMKA - akýkoľvek zápis, je možné využiť napr. ku komunikácii s naším obchodníkom.
Nasleduje samotné objednanie tovaru stlačením ikony OBJEDNAŤ.

NÁKUPNÝ KOŠÍK - Potvrdená objednávka
Po objednaní tovaru systém potvrdí dátum prijatia objednávky a pridelí objednávke jedinečné číslo. Súčasne Vám automaticky pošle e-mail s potvrdením objednávky.

KATALÓG – Hľadanie
Umožní Vám zadať zložitejšiu podmienku pre rýchle vyhľadanie požadovaného tovaru.

 

KATALÓG – Stiahnutie cenníka
Táto voľba Vám umožní stiahnutie aktuálného cenníka do svojho počítača.

 

  Predchádzajúca   Menu Ďalej